Jazyk :
  • Slovensky
  • Slovensky
  • English
  • Deutsch

CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁT PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
STN EN ISO 9001:2016 A STN EN ISO 3834-2:2006
Meno autora:
PRVÁ ZVÁRAČŠKÁ, a.s.
Dátum pridania:
2019-11-18
PRÍLOHA K CERTIFIKÁTU PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
SK 3834-098/2016-III/rev I.
Meno autora:
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dátum pridania:
2019-11-18
CERTIFIKÁT SGS (SK)
EN ISO 9001: 2015
Meno autora:
SGS Slovakia spol. s r.o.
Dátum pridania:
2018-09-20
CERTIFIKÁT SGS (EN)
EN ISO 9001: 2015
Meno autora:
SGS Slovakia spol. s r.o.
Dátum pridania:
2018-09-20
CERTIFIKAČNÁ ZNAČKA KVALITY PZ
CERTIFIKAČNÁ ZNAČKA KVALITY PZ
Meno autora:
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dátum pridania:
2018-09-20
CERTIFIKAČNÁ ZNAČKA SGS
CERTIFIKAČNÁ ZNAČKA SGS
Meno autora:
SGS Slovakia spol. s r.o.
Dátum pridania:
2018-09-20